Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_kurs2/_news/19/5/2122/torun__piecdziesieciolatk.html

Toruń. Pięćdziesięciolatki uczą się bez przerwy

W drugim tygodniu marca br. w toruńskim biurze posła J. Zemke, w ramach zajęć „Komputer oknem na świat” pożegnano absolwentów i powitano nowych kursantów w dwóch grupach seniorów.

Kursy w grupach prowadzonych przez dotychczasowego stażystę Krzysztofa Guzika oraz wolontariusza Bartosza Szczepaniaka zakończyły się wręczeniem dyplomów, podziękowaniami i życzeniami udanego samodzielnego używania komputera w codziennych sprawach.

W tym samym czasie, kolejne dwie grupy uczestników ponadpięćdziesięciolatków rozpoczęły naukę pod kierunkiem nowej stażystki w toruńskim biurze posła, studentki prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika – Justyny Hoppe oraz Maćka Gładysza, studenta kierunku stosunki międzynarodowe, także na UMK – praktykanta w toruńskim biurze posła.

Fot. tk

Toruń, 18 marca 2013 r.