Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4297/zawiadomienie_o_utworzeni.html

Zawiadomienie o utworzeniu KIU FSSM złożone w Sejmie RP

5.10.2017 W dniu dzisiejszym w Kancelarii Sejmu RP zostało złożone zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP, którego celem jest przedłożenie pod obrady Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 18 lutego 1994 r.

Chodzi o ustawę z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 z późn. zm.) w jej obecnym brzmieniu, przede wszystkim w zakresie usunięcia z niej zmian wprowadzonych ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 r.

Jeżeli Kancelaria Sejmu nie znajdzie przeszkód formalnych, Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni powinien wydać Postanowienie o przyjęciu Zawiadomienia o utworzeniu Komitetu i od tego dnia ruszy 3 miesięczny okres, w czasie którego będziemy musieli zebrać co najmniej 100 tys. podpisów poparcia dla naszej inicjatywy.

Wszelkie informacje i komunikaty w tej sprawie będziemy zamieszczać na bieżąco na stronie fssm.pl i na facebookowym koncie Federacji – NiezaSŁUŻYLIŚMY. Najbliższe powinny się ukazać po spotkaniu członków Komitetu, które ma odbyć się w poniedziałek, 9 października w Warszawie.TUTAJ można obejrzeć dzisiejszą konferencję prasową przedstawicieli Komitetu, która odbyła się w siedzibie Sejmu po złożeniu ww. Zawiadomienia.

Dodano: 5 października 2017 r.

Zapraszamy do obejrzenia programu "Nie ma żartów" w Superstacji, gdzie 3 października gościem redaktor Elizy Michalik był Andrzej Rozenek – pełnomocnik OKIU