Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4905/___jesli_nastapi_zgon_oso.html

...jeśli nastąpi zgon osoby odwołującej się od decyzji ZER

21.02.2019  Na pytanie – co dalej, jeśli nastąpił zgon osoby odwołującej się od decyzji Dyrektora ZER? – odpowiada kancelaria adwokat Aleksandry Chołub.

 

"Zgon odwołującego się od Decyzji Dyrektora ZER w toku postępowania przed sądem. Co dalej?

W przypadku zgonu osoby, która odwołała się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej policyjną emeryturę lub rentę, Sąd Okręgowy w Warszawie zawiesza postępowanie do czasu wskazania następców prawnych tej osoby. Osobą która może wstąpić do postępowania jest małżonek lub dzieci uprawnionego, o ile zamieszkiwali z uprawnionym w dniu jego śmierci. Małżonek i dzieci (niezamieszkujące z odwołującym się), a w razie ich braku wnuki i rodzeństwo mogą wziąć udział w postępowaniu, jeżeli pozostawali na utrzymaniu odwołującego się lub odwołujący pozostawał na ich utrzymaniu."

Czytaj dalej...