Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/_poradnik/_news/18/0/4922/apel_prezydium_zg_zzwp.html

Apel Prezydium ZG ZŻWP

13.03.2019 Apel Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy WP odnosi sie do nadchodzacych wyborów do Parlamentu Europejskiego i wzywa do głosowania na tych kandydatów, którzy staną w obronie godności i honoru żołnierza.