Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/3964.html

Bukowiec. „Learning English is Fun” do… naśladowania

10.03.2017   Nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej w Bukowcu, przeczytawszy o inicjatywie posła Janusza Zemke pn. „Learning English is Fun” na stronie internetowej, postanowiła wprowadzić ją wśród swoich uczniów.

Chodzi o specjalny kurs języka angielskiego dla dzieci z klas I–IV, wyrównujący szanse zagrożonych wykluczeniem dzieci.

Tłumacząc nazwę tej formy edukacyjnej, oznacza ona naukę języka angielskiego poprzez zabawę i w czasie pozalekcyjnym.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne, a poseł Janusz Zemke funduje dla kursantów wszystkie niezbędne artykuły pomocnicze – do prac plastycznych (kartony, farbki, kredki), do ćwiczeń (zeszyty, długopisy, pisaki, sprzęt audio), drobne słodkości i napoje.

Na prośbę nauczycielki Agnieszki Gwizdały z Bukowca (powiat świecki) – poseł wyraził zgodę na uruchomienie kursu, a pani Agnieszka zorganizowała zebranie wytypowanej gromadki dzieci wraz z rodzicami, ustalając wszelkie szczegóły dotyczące np. bezpiecznego przemieszczania się dzieci na i po zajęciach. Inicjatywie przyklasnął także wójt gminy Bukowiec, który umożliwił prowadzenie zajęć w sali nowej biblioteki gminnej.
 8 marca tam właśnie odbyło się pierwsze spotkanie z rodzicami i dziećmi, które z zainteresowaniem przyjęły czekający je sposób dodatkowej nauki.

Mamy nadzieję, że na efekty nie będzie trzeba długo czekać. Życzymy powodzenia!

Dobre doświadczenia trzeba upowszechniać i naśladować. Zachęcamy zatem osoby z mniejszych miejscowości, szczególnie młodych nauczycieli języka angielskiego do podjęcia inicjatywy posła Janusza Zemke w swoim środowisku.

Zainteresowanym wszelkich informacji udzieli Biuro Poselskie w Bydgoszczy (85-075) przy ul. Paderewskiego 28/2, tel. (52) 737 48 75 71, e-mail: biuro.zemke@gmail.com

nim, Bydgoszcz, 10 marca 2017 r.