Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4078/_bydgoszcz_____polak_____.html

Bydgoszcz. „Polak – Europejczyk”

16.05.2017 Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Bydgoszczy oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Bibliotece Głównej WSG rozstrzygnęli Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. "Polak – Europejczyk", zorganizowany 9 maja, z okazji Dnia Europy.

Patronat na konkursem objęli: poseł do Parlamentu Europejskiego Janusz Zemke, starosta bydgoski Wojciech Porzych, rektor prof. WSG dr inż. Wiesław Olszewski.Głównymi celami konkursu były:

Do konkursu przystąpiło 8 zespołów, w skład których wchodziło troje uczniów z klas 4-6 szkoły podstawowej. Po przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę uczniów, komisja konkursowa wyłoniła laureatów: 

Laureaci konkursu oraz pozostali uczestnicy otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez organizatorów oraz patronów konkursu.

Małgorzata Lewandowska-Pyż
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich,
Oddział w Bydgoszczy

Fot. z Galerii TNBSP

Bydgoszcz, 16 maja 2017 r.