Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4311/staze_w_brukseli_dla_samo.html

Staże w Brukseli dla samorządowców z regionu

12.10.2017 W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie europosłów z regionu Kujaw i Pomorza z członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia zasad organizacji płatnych staży w PE w 2018 roku dla samorządowców.

Europosłowie spotkali się z Michałem Korolko – członkiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Samorządowego "Europa Kujaw i Pomorza" oraz Mieszkiem Matusiakiem – dyrektorem Biura Regionalnego w Brukseli.

Ustalono, że w 2018 roku na miesięczne, płatne staże w Parlamencie Europejskim i biurze regionalnym województwa przyjedzie do Brukseli 12 samorządowców z regionu.Program stażowy jest skierowany do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek organizacyjnych i organizacji pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Kandydaci powinni posiadać, co najmniej roczny staż pracy w danej jednostce, bardzo dobrą znajomość języka angielskiego i rozeznanie w tematyce dotyczącej Unii Europejskiej.

Nabór na wszystkie terminy staży w 2018 roku odbędzie się w dniach 8-18 stycznia 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, zaś dokładna informacja dotycząca zgłoszeń zostanie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia "EKiP" (www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl).

 Tekst i fot. Marek Tomczyk

Bruksela 12 października 2017 r.