Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/aktualnosci/_news/1/0/4624/torun_____dialog_obywatel.html

Toruń. „Dialog Obywatelski” na temat budowania odporności na klęski żywiołowe

22.05.2018  W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyła się konferencja z cyklu „Dialog Obywatelski” na temat budowania odporności na klęski żywiołowe, którą razem z urzędem współorganizował Europejski Komitet Regionów.

Podczas wydarzenia europosła Janusza Zemke reprezentowali dyrektor jego biura Ireneusz Nitkiewicz oraz asystent Tomasz Mokos.Celem konferencji było przyjrzenie się z perspektywy lokalnej i regionalnej nowym ramom Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz redukcji ryzyka klęsk żywiołowych oraz nowemu europejskiemu systemowi w tym zakresie. W kontekście poruszanych kwestii niezbędny jest dialog obywatelski, którego rolą jest wsparcie aktywizacji lokalnych władz w sferze zarządzania ryzykiem katastrof.

Specjalnym gościem, który uczestniczył w obradach, była Rosalind Cook z Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi (UNISDR). W konferencji wzięli udział także przedstawiciele samorządów lokalnych, służb mundurowych, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.Po wystąpieniach prelegentów zorganizowano panel dyskusyjny, którego jednym z wniosków było stwierdzenie, że bezpieczeństwo publiczne postrzegane jest w obecnej dobie jako usługa, jednak wytwarzane jest wyłącznie w ramach współpracy, co wiąże się z koniecznością ciągłego budowania i rozwijania sieci partnerstwa.

Najważniejszą częścią konferencji było uroczyste podpisanie certyfikatu przystąpienia Województwa Kujawsko-Pomorskiego do kampanii ONZ dotyczącej zwiększenia skuteczności reagowania na klęski żywiołowe. Fakt jest znamienity, ponieważ jest to pierwszy region w Polsce, który otrzymał certyfikat Biura ONZ ds. Zmniejszania Ryzyka Związanego z Klęskami Żywiołowymi.Przyznanie zaświadczenia wiąże się z realizacją dziesięciu punktów, które prowadzą do zwiększenia odporności miasta na skutki klęsk żywiołowych, w ramach kampanii budowania odpornych miast.

Więcej w relacji na stronie urzędu:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32584-dialog-o-bezpieczenstwie

Tomasz Mokos

Toruń, 22 maja 2018 r.