Wydruk pochodzi ze strony: http://www.zemke.pl/inicjatywy_regionalne/_news/8/5/863/kolejni_stazysci_w_krajow.html

Kolejni stażyści w krajowych biurach posła Janusza Zemke

Od początku marca br. w krajowych biurach poselskich Janusza Zemke – w Bydgoszczy, Toruniu, Inowrocławiu i Grudziądzu – pracuje czworo nowych stażystów. Ich staże potrwają do końca kwietnia.

W bydgoskim biurze staż odbywa Michał Nowakowski. Michał jest studentem IV roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak sam przyznaje, prawo to jego pasja i dlatego swoje zainteresowania stara się rozwijać właśnie w tym kierunku. Oprócz aktywności związanych ściśle ze studiami prawniczymi, Michał jest członkiem Studenckiego Forum Business Center Club w Bydgoszczy oraz członkiem AZS UMK Toruń.

W biurze poselskim w Toruniu staż rozpoczęła Jagoda Smagłowska – studentka ostatniego roku stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Jagoda ma już za sobą staż w biurze posła w Brukseli. Podczas stażu w toruńskim biurze Jagoda, wspólnie z asystentem posła Tomaszem Kruszyńskim, weźmie udział w opracowaniu analizy na temat stopnia wykorzystania funduszy unijnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Nowy stażysta pracuje również od początku marca br. w biurze poselskim w Inowrocławiu. Jest nim Bartosz Burak – student ostatniego roku historii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Podczas stażu Bartosz będzie odpowiedzialny za koordynację kursu "Learning English is Fun" dla dzieci z uboższych rodzin z klas I-III oraz przygotowanie do zajęć komputerowych dla seniorów z grupy wiekowej 50+ „Komputer oknem na świat”.

Innym biurem, w którym od początku marca również pracuje stażysta jest biuro poselskie w Grudziądzu. Staż odbywa tam Jakub Rutynowski – student III roku studiów licencjackich na kierunku europeistyka. Jego zainteresowania dotyczą przede wszystkim tematyki integracji europejskiej, czego wyrazem może być temat pracy licencjackiej "Ratyfikacja Traktatu z Lizbony przez RFN". Jakub stara się również aktywnie uczestniczyć w działalności Koła Międzynarodowego Prawa Handlowego. Obecnie, jako członek pięcioosobowego zespołu bierze udział w międzynarodowym konkursie Willem C. Vis International Moot Court, dotyczącym międzynarodowego arbitrażu handlowego.

Tomasz Puławski
asystent posła Janusza Zemke

Bydgoszcz, 14 marca 2011 r.